Verslag Afdelingsactiviteit TanRdam zaterdag 5 februari 2022.

Afstellen stuurinrichting.

De die-hards hadden de kou getrotseerd. Diverse geinteresseerden ongeveer de helft waren met de Traction gekomen en zelfs 1 DS gaf acte de présence. Dat voor het onderwerp afstelling stuurinrichting met presentatie door Han van Rijen, in garage Jos Huijgen te Barendrecht. De deelnemers lieten zich de koffie met cake goed smaken. Henk opende de bijeenkomst en Herman Koekkoek vertelde over de noodzaak van niet-verplichte apk. Han gaf uitleg over de samenstelling en constructie van het stuurhuis met alle byzonderheden van dien. Vervanging van onderdelen als er te veel speling is blijft noodzakelijk. Een kleine speling kan worden gecorrigeerd door afstelling met behulp van een speciaal gereedschap dat bij gereedschapbeheer van afdelingen aanwezig is. Het openen van de afstelkant van het stuurhuis was nog niet zo gemakkelijk omdat een nijdige splitpen in de weg zat. Het afstelgereedschap gemonteerd en afgeregeld gaf verbetering dus minder speling. Bij de 15 van Kiona op de brug werd dezelfde truc uitgehaald hetgeen lastiger was omdat die plek minder handig bereikbaar is. Henk bedankte Jo Huijgen, Han van Rijen, Kiona en Sonja met en dankwoord en een presentje.Daarna was het tijd voor drankjes fris en broodjes van Sonja. Na onderlinge gesprekken na het middaguur namen de deelnemers afscheid met een au-revoir tot de volgende bijeenkomst. !

Verslag Ron Fidder.