Ja. !!! Dit jaar is Afdeling Rotterdam (de kleinste maar wel de gezelligste) aan de beurt om het Jaarfeest TAN te organiseren. Het feest zal natuurlijk in deze drukke en boeiende regio plaatsvinden. In overleg met het HB is gekozen voor zondag 13 september,  Als organiserende Afdeling nodigen wij u van harte uit aan dit Jaarfeest deel te nemen.

U moet zich daarvoor wel inschrijven. Binnenkort zal daarvoor op de website van TAN het inschrijfformulier verschijnen wat na inloggen daar ook ingevuld en verzonden moet worden. LET OP u krijgt dan altijd  automatisch een bericht dat u ook ingeschreven heeft, na betaling is dit ook definitief.

Controleert u of u een bevestigingsemail hebt ontvangen.! Dit om verwarring te voorkomen. Geen bevestigingsemail ontvangen is niet ingeschreven.

Het bestuur van afdeling Rotterdam zal de komende maanden op de website, maar ook in het clubblad verder informatie verstrekken over dit Jaarfeest 2020. Van u zal gevraagd worden om zondag 13 september 2020 ’s ochtends met uw voiture te parkeren bij en met passagiers(s-) te melden in het Keringhuis bij de Maeslantkering in Hoek van Holland, (aan de noordkant van de Nieuwe Waterweg) waar deze toeristische dag met ontvangst en rondleiding zal beginnen.  Zie op internet https://www.keringhuis.nl/. Na het bezoek aan het Keringhuis gaan we de regio in.  In de volgende Traxion volgt nadere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Organisatiecomité Jaarfeest Tan 2020,

Afdeling Tan Rotterdam.

picture orig

picture rondleiding