Beste Afdelingsleden, 


Hierbij informatie over de laatste ontwikkelingen in het afdelingsbestuur en de afdeling.


In een gesprek met onze voorzitter Piet Kok heeft Adri Groeneveld 3 dagen terug aangegeven zijn bestuursfunctie als algemeen bestuurslid niet meer te kunnen en willen vervullen in verband met persoonlijke redenen. 


Dat dit de overige bestuursleden verrast is duidelijk en Adri's besluit respecteren we maar het blijft jammer , zeker nu Adri zich volledig ingezet heeft om het bestuur en de Afdeling weer op de rails en voortvarend te krijgen. De verwachting was dat deze bestuurssamenstelling nog jaren zou duren. 

Leden die de ontstane vacature in het Afdelingsbestuur willen invullen worden verzocht z.s.m. opgave te doen bij de secretaris. 


In de bijeenkomst van 28.12 met bestuur en commissieleden (speciale uitgebreide bestuurs-commissievergadering voor inrichten stand TAN op Citromoble) is dit onderwerp ook aan de orde gekomen. 


Tevens kwamen die avond voor het voetlicht:


Brief Gerard Madern en Ad Besems over gereedschap en andere zaken. 


Nieuws van de Ledenraad dd 21.2. 


Woensdag 14 maart a.s 20.00 uur Ton Schram deel 2 in Piets kantoor Ohmstraat 40 Zwijndrecht. inkom 19.30 uur. Uitnodiging volgt einde deze week. 


Zondag 25 maart Openingsrit Tan Rotterdam;  Uitnodiging volgt einde deze week met herhaalbericht 18 maart. 


Zaterdag 14 april Technische Controle en Taxatie.  De Technische controleplaatsen zijn bezet; voor taxatie nog 1 plek vrij om 09.00 uur.  Eindetijd controle 16.00 uur, eindetijd taxatie 12.30 uur.  Deelnemers krijgen begin april het overzicht van schema en tijd der controle per email toegezonden. 

Komt u 14 april naar garage Citrouw , Marconiweg 16  tel. 06 - 10135685te Dordrecht voor de gezelligheid is ook priiiiima !


ALV 22 april (tijdig inschrijven zie Traxion en website TAN). (Landelijk Evenement). Bij voldoende interesse samenrijden, vraag daarnaar volgt later. 


Helpers gevraagd bemensen stand TAN op Citromobile  5 mei a.s. door Afdeling Tan Rotterdam.! In het roulatieschema Afdelingen en Landelijke Evenementen staat onze Afdeling genoteerd voor die stand. Dat was in november 2017 al bekend maar komt nu boven water. Het bemensen van de stand gaat om een dagdeel, dus voor de zaterdag 4 mensen (leden met partner kan natuurlijk ook) die geinteresseerden te woord staan en flyers uitdelen. Zondag 6 mei is al ingevuld. 

Opgave deelname stand Tanrdam bij de secretaris.


Via internet is voor leden Tan de ledenlijst in te zien op de Website TAN, inloggen, rechtsonder scrollen, databases ledeninfo, selecteren op afdeling of alfabet of lidnr. 

Klik op het rondje voor de regel met naam en byzonderheden zoals tel.nr en adres worden even later zichtbaar.


Onze nestor Piet van der Kaaij is op de computer bezig met een uitgebreide lijst ledeninfo Afdeling TAN Rotterdam om te printen.  Speciaal voor de mensen die nog geen mobiele telefoon met internet hebben, zodat de lijst bij ritten of anderszins meegenomen kan worden. We zijn benieuwd naar het resultaat. 


Namens het Afdelingsbestuur, 

De secretaris, 


Ron Fidder