Barendrecht,   29 december 2017.

Beste leden van de Afdeling TAN Rotterdam !

Na onze benoeming als Afdelingsbestuur Tanrdam op de ledenvergadering d.d. 28 december j.l. laten we hierbij weten wat we op afdelingsgebied gaan doen.

In de 1e plaats bedanken we de leden voor het gestelde vertrouwen in de bestuurskandidaten Piet, Ron,Koos en Adri.

Op de agenda staat het bedanken van Peter en Hans voor hun inzet de afgelopen drie jaar om het afdelingsbestuur draaiende te houden. Bij een passende gelegenheid wordt daar aandacht aan gegeven. Daniƫl heeft als afsluiter de overdacht van zaken goed geregeld en kreeg op de Ledenvergadering d.d. 28.12.2017 een cadeau van de Afdeling t.g.v. zijn afscheid als secretaris.

De nieuwe kascommissie Govert van Nimwegen en Piet van der Kaaij gaan binnenkort met Koos de kas-boeken en gelden 2017 controleren. De 1e Algemene Ledenvergadering met het nieuwe bestuur zal naar verwachting begin 2019 zijn.

Een definitieve uitnodiging voor een nieuwjaarsreceptie in januari 2018 en een programma voor die maand ontvangt u binnen een week.

In het afgelopen jaar was er spontane inzet van enkele afdelingsleden om initiatieven te realiseren; genoeg reden om verder te gaan met de Afdeling Tan Rotterdam.

Het bestuur kan en wil het niet alleen. Ieder ander lid kan op zijn/haar manier ook een steentje bijdragen aan het slagen van de afdelingsactiviteiten. Een goed verloop van de afdelingsactiviteiten is ook van uw inzet afhankelijk.

Daarvoor ontvangt u binnenkort van ons een brief met wervende inhoud en verzoek daarop binnen een week na lezing te reageren.   Hou e-mail/post in de gaten.

Aan de hand van de verzamelde reacties van belangstellenden wil het bestuur een volledig Programma Tanrdam 2018 invullen.

In de hoop en verwachting dat u allen op die brief reageert  !

Met vriendelijke groet, namens het afdelingsbestuur TAN Rotterdam,  

De secretaris,     Ron Fidder