Een avond in Piets kantoor met als onderwerp luchtelektriciteit, accu en bedrading in de Traction. De getoonde presentatie  Onweer en accu kon de 11 deelnemers boeien.Ervaring en informatie van  deelnemers kwam ook ter tafel. Kiona Jansen bracht met powerpoint en oude bedrading haar ervaringen bij het vernieuwen van de bedrading in haar 15/6. Met hulp van Ton Schram en haar partner heeft zij verschillende renovatieproblemen overwonnen voor een goed eindresultaat. Het moeilijkste deel is de bedrading onder het dashboard. Reparatie dynamo, startmotor en regulateur waren ook hobbels om te nemen. De restanten oude bedrading vonden gretig aftrek bij Han van Rijen om te gebruiken bij de basiscursus Traction begin 2019. De praktische demo accu en laders oftewel “vonken trekken”liep, zoals verwacht, uit op een rookpartij daar Ad met een accu en bedrading sluiting maakte in een citroen. Het is pas feest als Ad is geweest.