Om te beginnen een heuglijk feit, namelijk de geboorte van Pim van Turenhout op 6 februari 2019. Wouter en Lisette van harte gefeliciteerd ! Moeder en kind maken het goed. Tijdens de afdelingsavond op woensdag 13 februari j.l. in kantoor KBR trakteerde Wouter op beschuit met muisjes. Die avond was verder gevuld met Techniek. Ad Besems presenteerde algemeen en byzonder gereedschap voor de Traction. Aan een vernuftige opstelling met as, fusee en remtrommel demonstreerde Ad het gebruik van het gereedschap. Vragen, opmerkingen en ervaringen waren niet van de lucht en het applaus maakte duidelijk dat deze gezellige en interessante avond gewaardeerd werd. Op de achtergrond speelde op het flatscreen de video van Karel Beukema toe Water over reparatie voorremmen. Aanbevolen wordt dit vanuit internet af te spelen