Op woensdag 29 januari 2020. waren we van harte welkom op de Afdelingsavond in de garage/werkplaats van ons afdelingslid Gerard Madern..

Om 20.00 uur zjn we gestart met een presentatie door Gerard over de Fehac, Een instantie, Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs die zich met oldtimers bezig houdt. Wat is, wat doet en voor wie is de Fehac. Daarnaast hebben we het nog gehad over ethanolkillers, een discussie wat beter is of het beste en wat niet want in de Tractionwereld leven meerdere waarheden....

het was een geslaagde avond!