Afdelingsnieuws Tan Rotterdam

Na de Afdelingsrit in 2022 naar Stoomtram Katwijk kregen we van die organisatie de vraag om 1e Pinksterdag 2023 als extra attractie op het terrein te staan met onze automobielen. De vraag uitgezet in de Afdeling Rotterdam wie op individuele basis naar Valkenburg wilde komen.Hoewel een mooie opkomst in 2022 kwamen er zowaar 6 equipes oldtimers w.o. een VW kever (omdat de Perfo moteur in revisie was) en de snoek van schoonzoon Rob Kostuumvereniging gaf ook acte de presence. Koffie,thee,fris,lunch en chinees buffet was gratis geregeld en door de Stoomtreinvereniging uitgereikt. Reguliere bezoekers stelden vragen en mochten in een Trax zitten.Het weer speelde goed mee en zo werd het een feestelijke en aangename dag ! Peter Soonius, een perfecte regisseur had het goeie ritme van de programmaonderdelen.De leden vermaakten zich best en gingen gelaafd en gevoederd om 18.30 uur huiswaarts. Perfecte dag ! Allemaal vrijwilligerswerk !

Verslag Ron Fidder